An EvaluatIon On The SuleymanIye Mosque Items

Kalemişi

Muammer Semih Irtes

  •  Year : 2021
  •  Vol : 1
  •  No : 1
  •  Page : 12-32
ÖZ

Süleymaniye Mosque is one of the important structures of Mimar Sinan's journeyman work. The silhouette of Istanbul and the interior decoration of this mosque have been used over time. It shows the 19th Baroque-Rococo style decoration found in the main dome today. These embroideries are in the Baroque style apart from Sinan and the classical Ottoman ornament style. As the content of our article was spent on the mosque, uses, repairs, and staff in pencil work. "The constructions of the Süleymaniye Mosque, whose final form was completed in 2010, are pleasing.

 

Süleymaniye Camii Mimar Sinan’ın kalfalık eserim dediği önemli yapılarından biridir. İstanbul siluetini etkileyen bu caminin iç mekân tezyinatı zaman içerisinde geçirmiş olduğu onarımlar sonrasında bazı değişiklikler olmuştur. Bugün ana kubbe yüzeyindeki mevcut kalemişleri 19. yy Barok-Rokoko üslubu tezyini özelliklerini gösterir. Bu nakışlar Sinan ve klasik Osmanlı tezyinat üslubunun dışında Barok üslupta uygulanmıştır. Makalemizin muhteviyatını caminin geçmişte geçirmiş olduğu onarımlar esnasında kalemişi tezyinatındaki değişimleri oluşturmaktadır. Süleymaniye Camii kalemişleri günümüzdeki son şeklini 2010 yılında tamamlanan onarımlar neticesinde almıştır.

  • Conflict of interest
Correspondence Address : Muammer Semih Irtes, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
Email : [email protected]
Cite this Article As : İrteş S. (2021). Süleymaniye Camii Kalemişleri Üzerine Bir Değerlendirme, Nigarhane Dergisi, 1, 12-32.

Description : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
An EvaluatIon On The SuleymanIye Mosque Items, Research Article,
, Vol. 1(1)
Received : 29.12.2021, Accepted : 31.12.2021 , Published Online : 31.12.2021
Nigarhane
ISSN: 2757-976X ;
E-ISSN: 2757-976X ;
index index index