I. Uluslararasi Gelenegimiz Gelecegimiz Ve Ustalarimiz Sempozyumu

Geleneğimiz Geleceğimiz Ve Ustalarımız

Serife Çakir

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 63-78
ÖZ

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Geleneğimiz Geleceğimiz Ve Ustalarımız Sempozyumu 02 Kasım 2021 günü Fahri Doktora Takdim Töreni ile başlamış ve 03-05 Kasım 2021 tarihleri arasında Sempozyum, Çalıştay ve Sergi olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmiş, yer olarak Konya Karatay Termal Tatil köyü’ün de düzenlenmiştir.

Sempozyum düzenleme kurulu;

•Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR - Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi

•Prof. Dr. Dicle AYDIN  - Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı

•Doç. Dr. Ali Fuat BAYSAL - Başkan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

•Osman CİĞER - Karatay Belediye Başkan Yardımcısı

•Bekir Şahin ( Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü )

•Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖNKOL ERTUNÇ - Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

•Dr. Öğr. Üyesi Çetin ÖZTÜRK - Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

•Öğr. Gör. A. Zehra SAYIN - Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

•Öğr. Gör. Rıdvan AK - Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

•Öğr. Gör. Şerife ÇAKIR - Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

 

Organized by Necmettin Erbakan University (NEU) Faculty of Fine Arts, Department of Traditional Turkish Arts, the 1st International Symposium on Our Tradition, Our Future and Our Masters started with the Honorary Doctorate Presentation Ceremony on November 02, 2021 and took place in three stages, as Symposium, Workshop and Exhibition, between 03-05 November 2021. was realized, and Konya Karatay Thermal Holiday Village was arranged as a place.

Symposium organizing committee;

•Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR - Necmettin Erbakan University Vice Rector, Traditional Arts Application and Research Center

•Prof. Dr. Dicle AYDIN ​​- Dean of Necmettin Erbakan University, Faculty of Fine Arts and Architecture

•Assoc. Dr. Ali Fuat BAYSAL - President, Director of Necmettin Erbakan University Traditional Arts Application and Research Center

•Osman CIGER - Deputy Mayor of Karatay

•Bekir Şahin - Konya Manuscripts Regional Manager

•Assist. Prof. Çiğdem ÖNKOL ERTUNÇ - Necmettin Erbakan University Faculty of Fine Arts and Architecture

•Assist. Prof. Çetin ÖZTÜRK - Necmettin Erbakan University Faculty of Fine Arts and Architecture

•Lect. See. A. Zehra SAYIN - Necmettin Erbakan University Faculty of Fine Arts and Architecture

•Lect. See. Rıdvan AK - Necmettin Erbakan University Faculty of Fine Arts and Architecture

• Lect. See. Şerife ÇAKIR - Necmettin Erbakan University Faculty of Fine Arts and Architecture

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Serife Çakir, Necmettin Erbakan Güzel Sanatlar ve mimarlık Geleneksel Türk Sanatları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Çakır Ş. (2022). I. Uluslararası Geleneğimiz Geleceğimiz ve Ustalarımız Sempozyumu, Nigarhane Dergisi, 2,63-78.

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
I. Uluslararasi Gelenegimiz Gelecegimiz Ve Ustalarimiz Sempozyumu, Toplantı Özeti,
, Vol. 2(1)
Geliş Tarihi : 16.12.2022, Kabul Tarihi : 29.12.2022 , Yayın Tarihi : 29.12.2022
Nigarhane
ISSN: 2757-976X ;
E-ISSN: 2757-976X ;
index index index