InnonatIon In IllumInatIon Art

Tezhip

Nilüfer Kurfeyz,Selim Saglam

  •  Year : 2021
  •  Vol : 1
  •  No : 1
  •  Page : 7-11
ÖZ

From our Turkish art history, we are still moving on to the artistic and community identity. As a result of the changes over the centuries, the new schools that have emerged and the artists who have reached the top have always been the driving force that has ensured this continuity. Our society has been constantly confronted with innovation and the choice of traditions, and the dynamism contained in the tradition has always been ignored. On the other hand, it is an extremely natural process for the younger generations to keep up with the time period in which they exist. However, if we never forget that the things that make us who we are are the smell of our own civilization, the deep traces it leaves, we understand that education is not just about education at school. In particular, when we consider the issue from the point of view of our illumination art, we should not be afraid of being at peace with change, which is an inevitable process.

 

Türk sanat tarihimiz açasından halen sanatsal ve toplumsal kimliği tartışılmaktadır. Yüzyıllar içindeki değişim neticesinde, ortaya çıkan yeni ekoller ve zirveye oturan sanatçılar hep bu devamlılığı sağlayan itici güç olmuşlardır. Toplumumuz sürekli, yenilik ve gelenek seçimiyle karşı karşıya getirilmiş, geleneğin içinde barındırdığı dinamizm hep gözardı edilmiştir. Genç nesillerin ise, içinde varoldukları zaman dilimine ayak uydurmaları son derece doğal bir süreçtir. Oysa bizi biz yapan şeylerin, kendi medeniyetimizin üzerimize sinen kokusu, bıraktığı derin izler olduğunu asla unutmazsak, eğitimin de sadece okuldaki eğitimden ibaret olmadığını kavrarız. Özelde tezhib sanatımız açısından konuyu ele aldığımızda, kaçınılmaz bir süreç olan değişimle barışık olmaktan, korkmamamalıyız.

  • Conflict of interest
Correspondence Address : Nilüfer Kurfeyz, Serbest Araştırmacı Tezhip
Email : [email protected]
Cite this Article As : Kurfeyz N. & Sağlam S. (2021). Tezhib Sanatında Yenileşme Nigarhane Dergisi, 1, 7-11.

Description : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
InnonatIon In IllumInatIon Art, Research Article,
, Vol. 1(1)
Received : 29.12.2021, Accepted : 31.12.2021 , Published Online : 31.12.2021
Nigarhane
ISSN: 2757-976X ;
E-ISSN: 2757-976X ;
index index index