AMAÇ

Nigarhane Sanat Dergisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2020 yılı Kasım ayında kurulmuş ve yayın hayatına Konya’da bulunan merkezimizde devam etmekte olan uluslararası hakemli bir dergidir. Aralık ayında bir sayı olarak yayınlanmakta olan dergi Geleneksel Türk Sanatları ve İslam Sanatları alanında uygulamalı çalışmaların yer aldığı ULUSLARARASI HAKEMLİ bir dergidir. Özellikle Tezhip Sanatı, Hat Sanatı, Minyatür Sanatı, Katı’ Sanatı, Cilt Sanatı ve Çini Sanatı alanında araştırma ve incelemeye dayalı özgün makalelerini, bilimen evrensel ilke ve değerlerine bağlı bir şekilde yayımlamaktır. Belirlenen alanlarda çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, güncel ve özgün değerleri olan orijinal araştırma makaleleri ve derleme makaleleri türlerinde yazıları yayımlayarak Geleneksel Türk Sanatları alanındaki bilimsel çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

 

KAPSAM

Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yılda bir kez yayınlanacak olan Nigarhane dergisi uluslararası hakemli ve bilimsel içerikli resmi bir yayın organıdır. Dergimizde hazırlanan ve daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye eşzamanlı olarak sunulmamış, Geleneksel Türk Sanatları ile ilişkilendirilen veya bu alanın temel ekseninde disiplinlerarası alanlarda yazılmış araştırma makaleleri, inceleme, belgeleme, değerlendirmelerin yanı sıra bilimsel yayınları ele alan tanıtım, tartışma, eleştiri yazıları türü bilimsel nitelikli araştırma yazıları yayınlanmaktadır.

 

KAPAK TANITIM (WEB İÇİN)

Nigarhane Dergisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yayın organıdır. Uluslararası bilimsel bir dergi olan Nigarhane dergisi 2021 yılından beridir yılda bir sayı olarak Aralık ayında yayımlanmaktadır.

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazılar, derginin amaç ve kapsamına uygun içerikte olup daha önce başka bir dergide yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makalelerin formatı dergi editör kurulu tarafından onaylanan yazım kurallarına göre düzenlenmelidir. Yayın kurulu, hakem kurulu tarafından yayın koşullarına uygun bulunmayan yazıları yayımlamamak, düzeltmek üzere yazarına geri vermek, biçimce düzenlemek ve düzeltmek ya da kısaltmak yetkisindedir. Gönderilen yazılar yayınlansın yayınlanmasın iade edilmez. Nigarhane Dergisinde hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanılmaktadır. Dergiye gönderilen yazılar için telif devir hakkı formu doldurulmalıdır.

index index index