XIII. Century Found In Konya Mevlana Museum. InvestIgatIon Of Qur'an In Terms Of IllumInatIon Art

Mevlana Müzesi'nde Bulunan XIII. Yüzyıla Ait Kur'an-ı Kerim

Hümeyra Özdemir

  •  Year : 2021
  •  Vol : 1
  •  No : 1
  •  Page : 42-60
ÖZ

XIII. It is aimed to examine the historical development of the art of illumination, the production techniques of the works, the material and pattern characteristics used, based on the Qur'an of the 19th century. For the research, 50 pieces of Quran in Abdülbaki Gölpınarlı's Mevlana Museum Museum Manuscripts Catalogue were examined digitally in the library. During the research and work identification stage, it was determined that the Qurans in the catalog did not match the information in the catalog from time to time, therefore, XIII. There was a need to look at the digital works of the works, which are thought to belong to the 19th century, one by one. The illumination style in the Qur'an, which is the subject of the study, is important because it has acquired a different character over time from the decoration examples applied in previous periods, and it reveals new styles and tastes without moving away from its roots. Work supported by drawings; Thanks to the evaluation and analysis, to be able to comprehend the period characteristics of the works in detail, to be able to understand the art of illumination in the XIII. As a result, the Qur'an, which is close to the art understanding of the contemporary Mamluks, has been examined in terms of illumination art.

 

Araştırma için Mevlana Müzesi’nde bulunan XIII. yüzyıla ait Kur’an-ı Kerimlerden yola çıkılarak tezhip sanatının tarihi gelişimi, eserlerin yapım teknikleri, kullanılan malzeme ve desen özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma için Abdülbaki Gölpınarlı’nın Mevlana Müzesi Müzelik Yazma Kitaplar Kataloğu’nda bulunan 50 adet Kur’an-ı Kerim kütüphanede dijital ortamda incelenmiştir. Araştırma ve eser tespiti aşamasında katalogda yer alan Kur’an-ı Kerimlerin katalogdaki bilgilerle zaman zaman uyuşmadığı tespit edilmiş, bu nedenle XIII. yüzyıla ait olabileceği düşünülen eserlerin dijitallerine tek tek bakılma ihtiyacı duyulmuştur. Çalışmaya konu olan Kur’an-ı Kerimlerdeki tezhip üslubu kendinden önceki dönemlerde uygulanan bezeme örneklerinden zamanla farklı bir karaktere büründüğü, köklerinden uzaklaşmadan yeni üsluplar ve beğeniler ortaya koyduğu için önemlidir. Çizimlerle desteklenen çalışma; değerlendirme ve analizlerin sayesinde , eserlerin dönem özelliklerini detaylarıyla kavrayabilme, tezhip sanatının XIII. yüzyıldaki durumu ve zenginliğini ortaya koyma noktasında önemlidir.Sonuç olarak çağdaşı olan Memlüklerin sanat anlayışına yakın bir o kadar da karakteristik özelliği olan Kur’an-ı Kerimler tezhip sanatı açısından incelenmiştir.

  • Conflict of interest
Correspondence Address : Hümeyra Özdemir, Selçuk Güzel Sanatlar Tezhip
Email : [email protected]
Cite this Article As : Yıldırım M., & Özdemir H. (2021). Konya Mevlânâ Müzesi’nde Bulunan XIII. Yüzyıla Ait Üç Adet Kur’an-ı Kerimin Tezhip Sanatı Açısından İncelenmesi Nigarhane Dergisi, 1, 42-60.

Description : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
XIII. Century Found In Konya Mevlana Museum. InvestIgatIon Of Qur'an In Terms Of IllumInatIon Art, Research Article,
, Vol. 1(1)
Received : 29.12.2021, Accepted : 31.12.2021 , Published Online : 31.12.2021
Nigarhane
ISSN: 2757-976X ;
E-ISSN: 2757-976X ;
index index index